100 MILJA MOJSTIRA 2017

100 milja Mojstira je planinska ultramaratonska manifestacija u okviru koje se održavaju trke na:
1. – 100 milja Mojstira – kategorija ITRA 6 bodova
2. – 100 malih milja Mojstira (135 km) – kategorija ITRA 6 bodova
3. – 111 km – kategorija ITRA 5 bodova
4. – 66 km
5. – 46 km
6. – 22 km
7. – 11 km

Trasa ovogodišnje manifestacije je na području opštine Tutin oko reke Ibar od ulaska u Srbiju do ulivanja u jezero Gazivoda. Najveći deo trase najdužih trka, procentualno od oko 70- 80% je na području desne obale Ibra od ulaska u Srbiju do dela gde Ibar pravi jezero Gazivoda, što je na terenu područje Mojstirskodraških planina na koje se kasnije kod planinskog vrha Pogled, 2156m, nastavlja planinski masiv Prokletija.
90% ovog dela trase na desnoj obali Ibra prolazi kroz predele četinarskih šuma, koje su jedinstvene na području nekadašnje SFRJ po svoj samoobnovitosti, gde se ujedno nalaze i neka od najboljih četinardkih semeništa u Srbiji.
Po savlađivanju uspona Babin Do i kretanja u smeru ka planinsko vrhu Pogled na drugom km počinje prirodni rezervat KRIVOBORA, endemske vrste četinara koja je pod zštitom UNESCO-a.
Uspon na planinski vrh Pogled je osvajanje drugog vrha po visini u Srbiji 2156 m n/v, sa koga se vide panprame Peći, Kule (CG), Istoka i najvećeg dela Metohije i Tutina.
Silaskom sa Pogleda trasa ide duž granice sa Crnom Gorom, sve do prolaska kroz vrtaču Zogića Stanovi (gde i sad ima ostataka bačija porodice Zogaj), ovaj deo ranijim učesnicima ove trke poznatiji je kao kanjon kopriva jer trasa ide kroz prirodne plantaže kopriva u dužini od 600m.
Trasa ovih ultramaratona prolazi i do Manastira Crna Reka, koji ima izuzetna značaj u srpskoj duhovnost jer je više od deset srpskih patrijarha subovalo u ovom manastiru. Pored svega toga sam objekat manastira je jedinstven jer je sagrađen u pećini iznad korita Crne Reke i sama građevina nikog ne ostavi ravnodušnim…
Veći deo trasa prolazi kroz četinarske i bukove šume sa izuzetnim vidicima gde se prostiru prelepe panorame jezera Gazivoda, kanjona Ibra, Pešterske visoravni sa bogatom florom i faunom…

Smeštaj je u seoskim domaćinstvima besplatan po redosledu pristizanja uplata startnina, postoji mogućnost smeštaja u hotelima po ceni od 10 do 15 evra (U Tutinu ima 15 hotela)

Finišeri svih trka osvajaju finišersku medalju.

Po tri prvoplasirana učesnika – učesnice, u svakoj trci osvajaju odgovarajući pehar.

Trasa 100 milja Mojstira
9 okrepnih stanica (OS) i
28 kontrolna tačka (KT).
Start – Istočni Mojstir (PD ULTRAMARATONAC) 1111m n/v, Zaseok Vranići 2,66km 1226m n/v, Ponor (KT-1) 7,6km 1517m n/v, Terzijan 9,94km 1388m n/v, Tošov Stan 10,76km 1301m n/v, Krečanja (KT-2) 14,48km 1149m n/v, Studena Voda 15,9km 1240m n/v, Debelo Brdo 17,93km 1271m n/v, Zaborići (KT-3, OS-1) 21,24km 1193m n/v, Slomna Gora (KT-4) 24,2km 1271m n/v, Crvena Voda 26,85km 1454m n/v, Mamuša 30,24km 1491m n/v, Babin Do( KT- 5, OS-2) 32,95km 1462m n/v, Nevestin Grob 34,64km 1742m n/v, Područje Krivobora – početak 36,57km 1873m n/v, Sedlo (KT-6) 38,14km 2084m n/v,Pogled (KT-7) 38,72km 2156m n/v, Sedlo 39,3km 2084m n/v, Zogića Stanovi 40,94km 1832m n/v, Kosova Ravan (KT-8, OS-3) 43,21km 1453m n/v, Draga – škola 49,26km 1124m n/v, Hotel Balkan (KT-9) 54,37km 821m n/v, Mehov Krš 54,69km 827m n/v, Česma (prva česma ka Tutinu) 55,64km 814m n/v, Bregovi (KT-10) 57,41km 926m n/v, Raskrsnica za Biohane 59,4km 988m n/v, Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-4) 64,25km 847m n/v, Dobrinje 70,45km 1024m n/v, Batrage (raskrsnica za Mojstir na magistrali KT-12) 73,73km 825m n/v,Mojst na Ibru 75km 750m n/v, Mojstirska Reka (KT-13) 76,92km 761m n/v, Balotska kuća (KT-14) 79,15km 908m n/v, Jagnjilo 81,28km 1123m n/v, PD Ultramaratonac (KT-15, OS-5) 83,38km 1111m n/v, Balotska kuća 87,61km 908m n/v, Rastok 89, 50km, 1010m n/v, Prilaka (KT-16) 94,20km 1490m n/v, Mečkino Blato 98,30km, 1225m n/v, Ledenica – Šumarska Kuća (KT-18)103km, 1422m n/v, Damjanovica 107,5km, 1326m n/v, Karanski Do 109,4km, 1277m n/v, Kolovrat 111km, 115m n/v, Milinkova kuća 112,5km 992 mn/v, PD Ultramaratonac (KT-19, OS-6) 114km 1111m n/v, Groblje 114,8km 1030m n/v, Krnji las 115,65km 822m n/v, Mojstirska Reka (KT-20) 86,17km 758m n/v, Čulije 118,11km 955m n/v, Veprnja – Telefonski predajnik (KT-21) 119,18km 1139m n/v, Sliv Crne Reke u jezero 127,24km 700m n/v, Manastir Crna Reka (KT-22) 138km 943m n/v, Sliv Crne Reke u jezero (KT-23, OS-7) 141km 700m n/v, Ribariće 112,9km 700m n/v, Veseniće 144,8km 831 m n/v, Čmanjke 1477km 1075m n/v, Tunel – Žuče (KT-24, OS-8) (iznad tunela) 150 km 1030m n/v, Rakrsnica za Paljevo 154km 1079 m n/v, Madžare 157km 1042m n/v, Žirče (KT-25, OS-9) 159 km 10,94m n/v, Hotel Hibis Dubovo 161,3km 934m n/v, Cilj -Trg u Tutinu 165km 863m n/v.

Okrepne stanice za 100 milja Mojstira – 9
1. Zaborići, 21,24km 1193m n/v,
2. Babin Do, 32,95km 1462m n/v
3. Kosova Ravan, 43,21km 1453m n/v
4. Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-3) 64,25km 847m n/v,
5. PD Ultramaratonac, Istočni Mojstir, 83,38km 1111m n/v,
6. PD Ultramaratonac, Istočni Mojstir, 83,38km 1111m n/v,
7. Sliv Crne Reke u jezero, 111km 700m n/v
8. Žuče, (iznad tunela) 120 km 1030m n/v
9. Žirče,129 km 10,94m n/v

Kontrolnih tačaka za 100 milja Mojstira 25

Trasa 100 malih milja Mojstira (135 km),
8 okrepnih stanica (OS) i
21 kontrolna tačka (KT).
Start – Istočni Mojstir (PD ULTRAMARATONAC) 1111m n/v, Zaseok Vranići 2,66km 1226m n/v, Ponor (KT-1) 7,6km 1517m n/v, Terzijan 9,94km 1388m n/v, Tošov Stan 10,76km 1301m n/v, Krečanja (KT-2) 14,48km 1149m n/v, Studena Voda 15,9km 1240m n/v, Debelo Brdo 17,93km 1271m n/v, Zaborići (KT-3, OS-1) 21,24km 1193m n/v, Slomna Gora (KT-4) 24,2km 1271m n/v, Crvena Voda 26,85km 1454m n/v, Mamuša 30,24km 1491m n/v, Babin Do( KT- 5, OS-2) 32,95km 1462m n/v, Nevestin Grob 34,64km 1742m n/v, Područje Krivobora – početak 36,57km 1873m n/v, Sedlo (KT-6) 38,14km 2084m n/v,Pogled (KT-7) 38,72km 2156m n/v, Sedlo 39,3km 2084m n/v, Zogića Stanovi 40,94km 1832m n/v, Kosova Ravan (KT-8, OS-3) 43,21km 1453m n/v, Draga – škola 49,26km 1124m n/v, Hotel Balkan (KT-9) 54,37km 821m n/v, Mehov Krš 54,69km 827m n/v, Česma (prva česma ka Tutinu) 55,64km 814m n/v, Bregovi (KT-10) 57,41km 926m n/v, Raskrsnica za Biohane 59,4km 988m n/v, Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-4) 64,25km 847m n/v, Dobrinje 70,45km 1024m n/v, Batrage (raskrsnica za Mojstir na magistrali KT-12) 73,73km 825m n/v,Mojst na Ibru 75km 750m n/v, Mojstirska Reka (KT-13) 76,92km 761m n/v, Balotska kuća (KT-14) 79,15km 908m n/v, Jagnjilo 81,28km 1123m n/v, PD Ultramaratonac (KT-15, OS-5) 83,38km 1111m n/v, Groblje Istočni Mojstir 84,2km 1030m n/v, Krnji las 85,65km 822m n/v, Mojstirska Reka (KT-20) 86,17km 758m n/v, Čulije 88,11km 955m n/v, Veprnja – Telefonski predajnik (KT-21) 89,18km 1139m n/v, Sliv Crne Reke u jezero 97,24km 700m n/v, Manastir Crna Reka (KT-22) 108km 943m n/v, Sliv Crne Reke u jezero (KT-23, OS-7) 111km 700m n/v, Ribariće 12,9km 700m n/v, Veseniće 114,8km 831 m n/v, Čmanjke 117km 1075m n/v, Tunel – Žuče (KT-24, OS-8) (iznad tunela) 120 km 1030m n/v, Rakrsnica za Paljevo 124km 1079 m n/v, Madžare 127km 1042m n/v, Žirče (KT-25, OS-9) 129 km 10,94m n/v, Hotel Hibis Dubovo 131,3km 934m n/v, Cilj -Trg u Tutinu 135km 863m n/v.

Okrepne stanice – 8
1. Zaborići, 21,24km 1193m n/v,
2. Babin Do, 32,95km 1462m n/v
3. Kosova Ravan, 43,21km 1453m n/v
4. Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-3) 64,25km 847m n/v,
5. PD Ultramaratonac, Istočni Mojstir, 83,38km 1111m n/v,
7. Sliv Crne Reke u jezero, 111km 700m n/v
8. Žuče, (iznad tunela) 120 km 1030m n/v
9. Žirče,129 km 10,94m n/v

Kontrolnih tačaka za 100 malih milja Mojstira 21

Trasa 111km Mojstira
7 okrepnih stanica (OS) i
17 kontrolna tačka (KT).
Start – Slomna Gora 1271m n/v, Crvena Voda 2,65km 1454m n/v, Mamuša 6,04km 1491m n/v, Babin Do( KT- 5, OS-2) 8,75km 1462m n/v, Nevestin Grob 10,44km 1742m n/v, Područje Krivobora – početak 12,37km 1873m n/v, Sedlo (KT-6) 13,94km 2084m n/v,Pogled (KT-7) 14,52km 2156m n/v, Sedlo 15,1km 2084m n/v, Zogića Stanovi 16,74km 1832m n/v, Kosova Ravan (KT-8, OS-3) 19,01km 1453m n/v, Draga – škola 25,06km 1124m n/v, Hotel Balkan (KT-9) 30,17km 821m n/v, Mehov Krš 30,49km 827m n/v, Česma (prva česma ka Tutinu) 31,44km 814m n/v, Bregovi (KT-10) 33,21km 926m n/v, Raskrsnica za Biohane 35,3km 988m n/v, Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-4) 40,05km 847m n/v, Dobrinje 46,25km 1024m n/v, Batrage (raskrsnica za Mojstir na magistrali KT-12) 49,53km 825m n/v,Mojst na Ibru 75km 750m n/v, Mojstirska Reka (KT-13) 54,72km 761m n/v, Balotska kuća (KT-14) 55,05km 908m n/v, Jagnjilo 67,08km 1123m n/v, PD Ultramaratonac (KT-15, OS-5) 59,18km 1111m n/v, Groblje Istočni Mojstir 60km 1030m n/v, Krnji las 61,45km 822m n/v, Mojstirska Reka (KT-20) 62km 758m n/v, Čulije 64km 955m n/v, Veprnja – Telefonski predajnik (KT-21) 65km 1139m n/v, Sliv Crne Reke u jezero 73,04km 700m n/v, Manastir Crna Reka (KT-22) 85,8km 943m n/v, Sliv Crne Reke u jezero (KT-23, OS-7) 88,8km 700m n/v, Ribariće 90,7km 700m n/v, Veseniće 92,6km 831 m n/v, Čmanjke 93km 1075m n/v, Tunel – Žuče (KT-24, OS-8) (iznad tunela) 95,8 km 1030m n/v, Rakrsnica za Paljevo 100km 1079 m n/v, Madžare 1102,8km 1042m n/v, Žirče (KT-25, OS-9) 105 km 10,94m n/v, Hotel Hibis Dubovo 1o7,1km 934m n/v, Cilj -Trg u Tutinu 111km 863m n/v.

Okrepne stanice – 7
2. Babin Do, 32,95km 1462m n/v
3. Kosova Ravan, 43,21km 1453m n/v
4. Župa (prelaz preko Vidrenjaka KT-11, OS-3) 64,25km 847m n/v,
5. PD Ultramaratonac, Istočni Mojstir, 83,38km 1111m n/v,
7. Sliv Crne Reke u jezero, 111km 700m n/v
8. Žuče, (iznad tunela) 120 km 1030m n/v
9. Žirče,129 km 10,94m n/v

Kontrolnih tačaka za 111km Mojstira 17

Startnine za trke u okviru ove manifestacije iznose u evrima a plaćaju se po srednjem kursu NBS na dan uplate:
1. – 100 milja – 40
2. – 135 km – 35
3. – 111 km – 30
4. – 66 km – 25
5. – 46 km -20
6. – 22 km – 10
7. – 11 km – 10
Za sve učesnike iz klubova koji su članovi ASSET-a, kao članove BTL popust na startnine je 30%

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se / Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se / Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se / Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se / Promeni )

Povezivanje sa %s