Maraton Ultramaratona (Marathon of Ultramarathons) 3000km – 6. 8. – 23. 9. 2016. ultra marathon 42 stages

Marathon of Ultramarathons 3000km

Kontakt: ekomaratonark@gmail.com

https://www.facebook.com/Maraton-Ultramaratona-3000km-TV-1491003077868275/
https://maratonm.wordpress.com/informacije/prijava/

Maraton ultramaratona je najduža ultramaratonska manifestacija (3000km) u Evropi a ujedno je i jedna od najdužih na svetu, u okviru koje su još etapni ultramaratoni na 1500km (učesnici trče svaki drugi dan) i 500km (sedam dana).
Ultramaraton se trči etapno i sastoji se od 42 planinske ultramaratonske trke prosečne dužine od 71,42 km.
Šest dana se trči svakodnevno a semi dan je dan odmora ili DAN ZA MINUS KM (oni takmičari koji u toku šest dana ne pređu dnevni ultramaraton u celosti sedmog dana nadoknađuju KILOMERATSKI ZAOSTATAK, koji im se dodaje na ukupno vreme koje su u prethodnom vremenu potrošili za pređene km.
Trka je planinska i trči se na planinama Srbije (Mojstirskodraške Planine, Rogozna, Golija, Zlatar, Zlatibor i Jadovnik), Crne Gore (Prokletije, Durmitor, Šavnik, Hajla…) i Kosova – Metohija (obronci Mokre Gore – Zubin Potok).
Vrsta podloge na kojoj se trči je makadam, zemljani putevi, livade, planinske staze i ne više od 2% asfalta.
Svaka etapa ima po dve okrepne stanice sa hranom – prva je oko 30km a druga oko 50km.
Dnevni vremenski limit je 18h, takođe postoji i vremenski limit od 13h – dolaska na kontrolnu tačku KT-L koja je uvek na 50km i ukoliko ultramaratonac ne dođe do predviđenog vremena automatski se isključuje iz dnevne trke uz mogućnost da dužinu nadoknadi kad mu se ukaže prilika da dnevnu dužinu od 71,42km (prosečno) pređe za vreme kraće od dnevnog limita a na dnevnim ciljevima će biti označene kružne staze od 1-1,5km na kojima će postojati mogućnost nadoknade km dužine koje im nedostaju.
Ukoliko mu se u toku šest dana ne ukaže prilika da nadoknadi eventualni vremenski zaostatak da to učini sedmog dana koji je planiran za odmor ili za nadoknadu KILOMETARSKOG ZAOSTATKA.
Okrepa je personalizovana i takmičari je sami određuju pre starta dnevne trke.
Trka ima stanlni medicnski, kuvarski, sudijski, transportni i snimateljski tim sa precizno određenim pravilima i obavezama.
Na svakoj dnevnoj trci će postojati i po dve lutajuće KT i za njihovo postojanje takmičari saznaju onog trenutka kad se nađu pred njima.
U okviru ove manifestacije postoji mogućnost i prijavljivanja za samo jednu, dve, tri ili više trka u trka, samim tim i startnina je primerena broju trka.
GPS svake od trka organizator će objaviti najkasnije do 31. marta, 2016.
Svaki učesnik je obavezan da snimateljskoj ekipi da izjavu pre i posle svake dnevne trke a sam će odlučiti da li će izjavu dati i u toku trke.
Organizator objavljuje spisak neophodnih stvari i opreme koju svaki od učesnika mora imati sa sobom.
Učesnik koji u toku ŠEST dnevnih trke dva puta ne pređe dužinu od 50km biva automatski diskvalifikovan, diskvalifikovan će biti i svaki takmičar koji posle 7 dana bude imao ukupan zaostatak veći od jednodnevne dužine od 71,42km.
Organizator se obavezuje da će u toku dnevnog  TV izveštaja u programu emitovati informacije o svakom takmičaru (koji je u konkurenciji) na startu, još dve KT i na cilju. Takmičari koji učestvuju u dnevnim trkama biće u TV izveštaju pomenuti na startu dnevne trke i na cilju.
Za učesnike koji dolaze sa drugih kontinenata obezbeđen je smeštaj i hrana od 1. avgusta, 2016.
Svakodnevno proglašenje pobednika etape i uručenje dnevnih finišerskih medalja, kao i pehari za prva tri mesta.
Na 434 km dodela pehara za prva tri mesta.
Na 875 km dodela pehara za prva četiri mesta.
Na 1307 km dodela pehara za prva četiri mesta.
Na 1743 km dodela pehara za prvih pet mesta.
Na 2174 km dodela pehara za prvih šest mesta.
Na 2590 km dodela pehara za prvih sedam mesta.
3000 km dodela pehara za prva tri mesta, kao i pehara svakom od učesnika koji bude istrčao 3000 km uz odgovarajuće novčane nagrade svakom od učesnika koji je završio trku.

U okviru ove manifestacije održavaju se i šestodnevni (šest dana) i dvanaestodnevni (šest dana + dan odmora +šest dana) ultramaratoni:

ŠESTODNEVNI (šest dana) ULTRAMARATONI u terminima:
1/6 od 6. – 11. avg., 2016. – 434 km.,
2/6 od 13. – 18. avg., 2016. – 441 km.,
3/6 od 20. – 25. avg., 2016. – 432 km.,
4/6 od 27. avg., – 1. sept., 2016. – 436 km.,
5/6 od 3. – 8. septembra., 2016. – 431 km.,
6/6 od 10. – 15. septembra., – 416 km.,
7/6 od 17. – 22. septembra., 2016. – 410 km.,
Nagrade:
U okviru ovih ultramaraton trka organizator dodeljuje pobedničke pehare za prva četiri ultramaratonaca u apsolutnom plasmanu a ostali dobijaju učesničke medalje. Svakodnevno se dodeljuje pobedniku pehar a ostalima finišerska medalja. Svi učesnici dobijaju učesničke diplome a oni koji ne zaavrše trku dobiju zahvalnice.

DVANAESTODNEVNI (trinaest dana) ULTRAMARATONI u terminima:
1/12 od 6. – 18. avg., 2016. – 875 km,
2/12 od 13. – 25. avg., 2016. – 873 km,
3/12 od 20. – 1. sep., 2016. – 868 km,
4/12 od 27. avg., – 8. sept., 2016. – 867 km,
5/12 od 3. – 15. septembra., 2016. – 847 km,
6/12 od 10. – 22. septembra., – 826 km.
Nagrade:
U okviru ovih ultramaraton trka organizator dodeljuje pobedničke pehare za prvih pet ultramaratonaca u apsolutnom plasmanu a ostali dobijaju učesničke medalje. Svakodnevno se dodeljuje pobedniku pehar a ostalima finišerska medalja. Svi učesnici dobijaju učesničke diplome a oni koji ne zaavrše trku dobiju zahvalnice.

TV Produkcija Maraton Maratona će od 1. avgusta do 25. septembra, 2016. svakodnevno pripremati 3 sata programa vezano za ovu manifestaciju a putem svoje mreže emitera isti program emitovati. Reditelj prenosa je dugogodišnji reditelj realizator mnogih sportskih manifestacija na prostoru nekadašnje SFRJ.

Startnina za 3000 km
1890,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 2990,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina za 1500 km (učesnici trče svaki drugi dan – dan trčanja, dan odmora)
je 1790,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 2690,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina za 1500 km
6. – 29. avgusta, 2026. – učesnici trče svaki dan (6 dana trčanja + dan odmora + 6 dana trčanja + dan odmora +6 dana trčanja + dan odmora + 3 dana trčanja)

1190,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 1590,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina za 1500 km
30. avgusta – 22. septembar, 2026. (3 dana trčanja + dan odmora + 6 dana trčanja + dan odmora +6 dana trčanja + dan odmora + 6 dana trčanja)

1190,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 1590,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina
dvanaestodnevni ultramaratoni u sledećim terminima i dužinama (smeštaj i hrana 15 dana)
1/12 od 6. – 18. avg., 2016. – 875 km,
2/12 od 13. – 25. avg., 2016. – 873 km,
3/12 od 20. – 1. sep., 2016. – 868 km,
4/12 od 27. avg., – 8. sept., 2016. – 867 km,
5/12 od 3. – 15. septembra., 2016. – 847 km,
6/12 od 10. – 22. septembra., – 826 km.

890,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 1190,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina
šestodnevni ultramaratoni u sledećim terminima i dužinama (smeštaj i hrana 8 dana)
1/6 od 6. – 11. avg., 2016. – 434 km.,
2/6 od 13. – 18. avg., 2016. – 441 km.,
3/6 od 20. – 25. avg., 2016. – 432 km.,
4/6 od 27. avg., – 1. sept., 2016. – 436 km.,
5/6 od 3. – 8. septembra., 2016. – 431 km.,
6/6 od 10. – 15. septembra., – 416 km.,
7/6 od 17. – 22. septembra., 2016. – 410 km.,
490,00 eura (promotivna) za uplate do 28. februara, 2016. a 750,00 eura do 15. maja, 2016.

Startnina za dnevne trke (jedan, dva i tri dana)
50,00 eura (promotivna – po jednom danu, u to je učesniku obezbeđen starni broj, učesnička majca, finišerska medalja, diploma i okrepa u toku trke  – sve ostalo učesnik obezbeđuje sam za uplate do 28. februara, 2016.),
  a 70,00 eura (po jednom danu, u to je uračunata okrepa u toku trke  – sve ostalo učesnik obezbeđuje sam) do 15. maja, 2016., pole ovog datuma je 80 eura (po jednom danu, u to je uračunata okrepa u toku trke  – sve ostalo učesnik obezbeđuje sam).
Za učesnike ultramaratona u trkama: šestodnevnim, dvanaestodnevnim, 1500 km,  i 3000 km, u ove cene je uračunat svakodnevni prevoz do starta i od cilja do hotela, kao i boravak sa ishranom u hotelima u dvoktevetnim, trokrevetni i četvorokrevetnim sobama, za jednokrevetne sobe dnevna je doplata  od 10 do 20 eura u hotelima koji raspolažu sa takvim sobama i to učesnik plaća pre starta ukoliko to zahteva od organizatora.
Pravo na popust od 10% (za učesnike u šestodnevnim i dvanaestodnevnim trkama, kao i 1500 km,  i 3000 km,), kod plaćanja startnine imaju svi učesnici ultramaratona Maraton Maratona, Mojstirskih ultramaratona i Jadovničkog ultramaratona.

Spisak i redosled dnevnih ultramaratona u okviru ultramaratona
MARATON ULTRAMARATONA 2016. – 3000 km

Red. br. ultr., datum, naziv, redosled i uspon/nizbrdica trka:
1 … 6. avgust, 2016. POGLED, ultramaraton 66km, 3100m/2850m
2 … 7. avgust, 2016. PONOR, ultramaraton 73km, 2200m/2300m
3 … 8. avgust, 2016. DELIMEĐE, ultramaraton 72km, 2500m/2500m
4 … 9. avgust, 2016. CRNA REKA, ultramaraton 71km, 2700m/2600m
5 … 10. avgust, 2016. DOBRINJE – CRNIS, ultram. 75km, 2400m/2420m
6 … 11. avgust, 2016. GAZIVODA, ultramaraton 77km, 1800m/1800m
12.avg.,2016. NADOKNADA MINUS KILOMETARA 6.-11.8.2016.=434 km
6.-11. avg., 2016.=434 km / 3000 km

7 … 13. avgust, 2016. PEŠTER – KARAJUKIĆA BUNARI, ultramaraton 77km, 1600m/1700m
8 … 14. avgust, 2016. ROGOZNA, ultramaraton 72km, 2500m/2400m
9 … 15. avgust, 2016. RAŠKA – GRADAC, ultramaraton 73km, 2300m/2300m
10 … 16. avgust, 2016. GOLIJA, ultramaraton 75km, 2500m/2400m
11 … 17. avgust, 2016. GOLUB, ultramaraton 73km, 2400m/2300m
12 … 18. avgust, 2016. IZVOR, ultramaraton 71km, 2400m/2350m
19.avg.,2016. NADOKNADA MINUS KILOMETARA 13.-18.8.2016.=441 km
6.-18. avg., 2016.=875 km / 3000 km

13 … 20. avgust, 2016. POŽEGA, ultramaraton 70km, 2100m/2300m
14 … 21. avgust, 2016. ČAJETINA, ultramaraton 72km, 2200m/2300m
15 … 22. avgust, 2016.  PARTIZANSKE VODE, ultramaraton 77km, 3100m/2900m
16 … 23. avgust, 2016. NOVA VAROŠ, ultramaraton 71km, 2700m/2900m
17 … 24. avgust, 2016. SJENICA, ultramaraton 69km, 2900m/3100m
18 … 25. avgust, 2016. BELOGLAVI SUP, ultramaraton 73km, 2400m/2300m
26.avg.,2016. NADOKNADA MINUS KM 20.-25.8.2016.=432 km
6.-25. avg., 2016.= 1207 km / 3000 km

19 … 27. avgust, 2016.JADOVNIČKI ULTRAMARATON, ultramaraton 72km, 2600m/2600m
20 … 28. avgust, 2016.  ORLOVAČA, ultramaraton 74km, 2100m/2000m
21 … 29. avgust, 2016. KATUNIĆ, ultramaraton 72km, 2400m/2500m
22 … 30. avgust, 2016. VUČJA STAZA, ultramaraton 74km, 2300m/2300m
23 … 31. avgust, 2016. HAFLINGE, ultram. 73km, 2500m/2550m
24 … 1. septembar, 2016. DURMITOR, ultramaraton 71km, 1600m/1650m
2. septembar.,2016. NADOKNADA MINUS KM 20.-25.8.2016.=436 km
6.avg.-1. septembar, 2016.= 1743 km / 3000 km

25 dan 3. septembar, 2016. ŠAVNIK, ultramar. 71km, 2500m/2500m
26 dan 4. septembar, 2016. JEZERO, ultramaraton 69km, 2800m/2800m
27 dan 5. septembar, 2016. KRŠ, ultramaraton 72km, 2520m/2500m
28 dan 6. septembar, 2016.  MOJKOVAC, ultramaraton 73km, 2930m/2940m
29 dan 7. septembar, 2016. KATUNI, ultra 74km, 2910m/2940m
30 dan 8. septembar, 2016. BERANE, ultramaraton 72km, 2940m/2870m
9. septembar,2016. NADOKNADA MINUS KM 20.-25.8.2016.=431 km
6. avgust, – 8. septembar, 2016.= 2174 km / 3000 km

31 dan 10. septembar, 2016. LIM, ultramaraton 65km, 2850m/2830m
32 dan 11. septembar, 2016. OBREMICA, ultramaraton 69km, 2720m/2750m
33 dan 12. septembar, 2016. PROKLETIJE, ultramar. 66km, 2870m/2920m
34 dan 13. septembar, 2016. SAČ, ultramaraton 73km, 2770m/2890m
35 dan 14. septembar, 2016. BAČIJE, ultramaraton 69km, 2920m/2950m
36 dan 15. septembar, 2016. NAKURNJAK, ultram. 74km, 2560m/2590m
16. septembar,2016. NADOKNADA MINUS KM 20.-25.8.2016.=416 km
6.- 15. septembar, 2016.= 2590 km / 3000 km

39 dan 17. septembar, 2016. CAKOR, ultramaraton 68km, 2990m/2960m
40 dan 18. septembar, 2016. VERIGE, ultramaraton 71km, 2840m/2910m
39 dan 19. septembar, 2016. CAKOR, ultramaraton 68km, 2990m/2960m
40 dan 20. septembar, 2016. BAKRAČ, ultramaraton 71km, 2840m/2910m
41 dan 21. septembar, 2016. KRIVOBOR, ultramaraton 72km, 2820m/2900m
42 dan 22. septembar, 2016. IST. MOJSTIR, ultram. 60km, 2770m/2710m
23. septembar,2016. NADOKNADA MINUS KM 20.-25.8.2016.=410 km
6.- 22. septembar, 2016.= 3000 km / 3000 km

Contact new mail
ekomaratonark@gmail.цом
Kontakt novi mejl
ekomaratonark@gmail.com

https://maratonm.wordpress.com/informacije/prijava/

SPISAK PRIJAVLJENIH UČESNIKA

Maraton Ultramaratona 3000km

( 6. avgust, – 23. septembar, 2016.)

Spisak i broj prijavljenih učesnika: 5
4 države
AUS 2 Astralija
B&H 1 Bosna i Hercegovina
CDN 1 Kanada
SRB 19 Srbija

3000 km Maraton Ultramaratona
Broj prijavljenih trkača:5

1. Manuela Coulter, 1979., (M), AAMT, Melburn, AUS
2. Piter Venty Faoyer, 1971., (L), Sidney, AUS
3. Dražen Jovičić, 1973., (L), AK JOVIČIĆ, Bosanski Brod, BiH
4. Mirko Svilar, 1973., (L), ARK ODŽACI, Bački Brestovac, SRB
5. Mark Brayan Bloeder, 1973., (M), MK BC’s, Vancouver, CDN

 

.

.

2000 km Maraton Ultramaratona
Broj prijavljenih trkača:

.

.

1500 km Maraton Ultramaratona
Broj prijavljenih trkača:

.

.

1000 km Maraton Ultramaratona
Broj prijavljenih trkača:

.

.

500 km Maraton Ultramaratona
Broj prijavljenih trkača:

.

.

Dnevna trka Maraton Ultramaratona br. …
Broj prijavljenih trkača: